Kategorie

Výrobci

Zásady ochrany osobních údajů.
Jméno a příjmení živnostníka: Ilona Müllerová
IČO: 60522054
Sídlo provozovny: Svánovského 9, Brno
e-mail: pmilona@pmilona.cz
dále jen „Správce“
Vážení klienti, abych mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:  Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Ilona Müllerová.  Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.  Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.  Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.  Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)  Abych vás mohla informovat o novinkách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.  Vaše osobní údaje poskytnu jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.  Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.  Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.  Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky