Kategorie

Výrobci

Prodejce

Ilona Müllerová, Svánovského 9, 628 00 Brno, Česká republika (dále jen prodejce).

 

PMIlona e-shop

Data veřejně přístupná v internetové  prodejně prodejce na adrese www.pmilona.cz.

 

Zákazník

Každý uživatel internetu který objedná u prodejce jakékoliv zboží uvedené v PMIlona e-shopu.

 

Katalog

Katalog obsahuje výrobky, které pro zákazníka zajistíme v případě závazné objednávky. Část výrobků není na skladě a objednává se u výrobce až po závazné objednávce učiněné zákazníkem

 

Ceny

Katalog udává ceny po aktualizaci, jejíž datum je uvedeno v části „Informace a kontakty“. V případě zvýšení ceny výrobcem si prodejce vyhrazuje právo účtovat cenu platné v době vyřízení objednávky.

Ceny jsou smluvní.

 

Objednávka

Všechny objednávky podané prostřednictvím PMIlona e-shopu jsou závazné a podáním objednávky zákazník potvzuje seznámení se s obchodními podmínkami PMIlona e-shopu a vyjadřuje svůj souhlas s nimi i s archivací svých osobních dat a nákupů v PMIlona e-shopu.

 

Prodejce prohlašuje, že osobní data zákazníka mají charakter důvěrných informací a budou použity pouze pro potřebu prodejce, nebudou zveřejněna ani poskytnuta třetím stranám či jiným způsobem zneužita. Tyto informace jsou archivovány z obchodních a marketingových důvodů prodávajícího a bude s nimi zacházeno podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zákazník dává souhlas k archivaci osobních údajů, které jsou zákazníkem poskytnuty v rámci registrace a objednávek prodejci.

Zákazník má právo prodejce písemnou formou požádat o odstranění svých osobních údajů z naší evidence. Takto podaná žádost je pro prodejce závazná.

 

Objednané zboží se odesílá na adresu uvedenou v objednávce a zákazník je povinen uvést úplnou a správnou poštovní adresu pro doručení své objednávky. V případě nedoručitelnosti zásilky pro uvedení neúplné nebo nesprávné adresy bude náhrada nákladů spojených s odesláním objednávky proplacena zákazníkem.

Závaznou objednávku může zákazník i bez udání důvodu zrušit do 24 hodin od odeslání objednávky zákazníkem pouze prostřednictvím e-mailu pmilona@pmilona.cz. V tomto případě nebude prodejce uplatňovat vůči zákazníkovi žádné požadavky. V ostatních případech bude prodejce po zákazníkovi požadovat úhradu již vzniklých nákladů

Pokud se objednané zboží již nevyrábí, je z jiného důvodu nedostupně nebo se podstatně zvýšila jeho cena, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit a je v tomto případě o tom povinen zákazníka informovat

Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku od zákazníka, který již alespoň jednou neodebral objednané zboží nebo je bezdůvodně opakovaně vrátil.

 

Vyřízení objednávky.

Objednávky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.

Objednávku, která obsahuje pouze zboží, které je na skladě, je možné odeslat do 48 hodin od přijetí objednávky.

Pokud objednávka obsahuje položky, které nejsou na skladě, je zpravidla možné objednávku vyřídit do dvou týdnů.

Jestliže objednávka zahrnuje především resinové stavebnice, které nejsou na skladě, pak doba k vyřízení objednávky může dosáhnout doby až pěti týdnů.

Když nebude možné zboží odeslat ani po uplynutí této doby, prodejce bude zákazníka o této skutečnosti informovat a další postup pak závisí na jejich vzájemné dohodě.

Platební podmínky

Zboží zůstává majetkem prodejce až do úplného zaplacení zákazníkem.

Platit lze embosovanými platebními kartami VISA, MasterCard a Diners Club, nechráněnými proti internetovým platbám, prostřednictvím služby PayPal, převodem na účet prodejce nebo lze zboží objednat na dobírku.

Všechny zásilky obsahují daňový doklad.

 

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné v plném znění v den odeslání objednávky zákazníkům. Ostatní práva a povinnosti, které nejsou neupravenyí v těchto obchodních podmínkách, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními normami.

Nedílnou  součástí Obchodnich podmínek jsou informace o pravidlech reklamací a vracení zboží, uvedené v samostaných částech.

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro zásilky odesílané na území České republiky a Slovenské republiky.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky